msinwestycje.pl

Jacek Pawlak: Dywidendowe niuanse

Jacek Pawlak - Ekspert i Członek Zarządu Multispektrum Sp. z o.o.-Centrum Finansowe Kredyty i Inwestycje.Wracając do tematu sprzed tygodnia zapraszam do rozważań o dywidendzie z akcji. Samodzielne inwestycje w spółki dywidendowe wymagają znajomości kilku reguł.

Jedna z podstawowych kwestii to terminy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ustala tzw. dzień dywidendy, czyli dzień, w którym należy posiadać akcje, aby wziąć udział w podziale zysku. To jednak nie znaczy, że papier można kupić dopiero tego dnia. Ze względu na czas trwania rozliczeń transakcję trzeba przeprowadzić wcześniej.

Jeśli spółka X określiła dzień ustalenia prawa do dywidendy np. na 20 maja 2016 r., inwestor, aby uzyskać prawo do dywidendy, musi dokonać zakupu akcji spółki X najpóźniej w dniu 18 maja, czyli w środę. Wynika to z obowiązującego w Polsce i większości innych krajów cyklu rozrachunkowego T+2. Oznacza to, że formalnym właścicielem akcji zakupionych na GPW stajemy się drugiego dnia roboczego od dokonania transakcji zakupu.

Papierów nie trzeba trzymać na rachunku maklerskim aż do faktycznej wypłaty dywidendy. Papiery posiadane w dniu ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy można sprzedać zaraz na kolejnej sesji, bez ryzyka, że nie weźmiemy udziału w podziale zysku.

Dywidenda jest księgowana na rachunkach inwestorów w dniu jej wypłaty. Wypłacona przez spółkę kwota trafia na rachunek inwestora w biurze maklerskim, chyba że złoży on u brokera inną dyspozycję. Pierwsze rozwiązanie jest o tyle korzystne, że pieniądze z dywidend można bez pośrednich kosztów, np. związanych z przelewami, inwestować w akcje.
Inwestorzy unikają też procedury związanej z opłaceniem podatku od wypłaconej dywidendy. Wynosi on 19 proc., ale potrąca go spółka wypłacająca dywidendę. Na rachunek inwestycyjny wpływa już kwota po opodatkowaniu.

Wypłata dywidendy nie jest oczywiście obojętna dla notowań spółek na giełdzie. GPW po upływie ostatniego dnia notowań akcji z prawem do dywidendy koryguje kurs giełdowy firmy o jej wysokość. To tzw. odcięcie praw do dywidendy. To właśnie kurs po odcięciu jest kursem odniesienia dla notowań na następnej sesji.

Bywa, że spółki nie chcą czekać z wypłatą dywidendy do zakończenia roku obrotowego i wcześniej decydują się na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy. W ubiegłym roku zaliczkę, wypłacił np. Żywiec (w wysokości 12 zł). W takim przypadku decyzja o wypłacie zaliczki należy do zarządu i rady nadzorczej spółki, które wyznaczają jej wysokość oraz dzień ustalenia prawa do zaliczki i jej wypłaty. Akcjonariusze Żywca zdecydowali ostatecznie, że w tym roku producent piwa wypłaci w sumie 35 zł dywidendy na akcję. Z powodu zaliczki ostatecznie do wypłaty pozostało 23 zł na papier.

Dla wielu inwestorów dywidendy są jedną z ważniejszych przesłanek do inwestowania w akcje. Trafiają one bezpośrednio w gotówce na rachunek inwestora w przeciwieństwie do „wirtualnej” korzyści, jaką jest wzrost kursu i wartości spółki na giełdzie (aby czerpać zyski z tego tytułu, trzeba akcje sprzedać; dopiero wtedy realnie na rachunku pojawiają się wpływy z transakcji razem z zyskiem, który wypracowały papiery od momentu zakupu). Część spółek prowadzi wręcz politykę regularnych wypłat dywidend, co ma zwiększyć ich atrakcyjność w oczach inwestorów.

Regularności nie można jednak zagwarantować, np. w przypadku sektora bankowego podział zysków zależy w dużym stopniu od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która stoi na straży stabilności sektora. Po tym, jak jesienią ubiegłego roku KNF wysłała zalecenia dotyczące dodatkowych wymogów kapitałowych do 14 banków, część nie może lub nie chce dzielić się zyskiem za rok 2015.

Bywa też, że spółki z powodu erozji zysków z roku na rok wypłacają coraz niższe dywidendy. Przykładem może być Orange, który do 2012 r. wypłacał przez kilka lat 1,5 zł na akcję, w latach 2013–2015 było to 0,5 zł, a w 2016 r. dywidenda to zaledwie 0,25 zł na papier.
Rosnąca rola dywidend przy inwestowaniu w akcje to na pewno jeden ze wskaźników dojrzewania rynku giełdowego. Miejmy nadzieję, że ten proces będzie w Polsce trwał z korzyścią dla inwestorów i dla spółek.

autor: Jacek Pawlak

ekspert i członek Zarządu  Multispektrum Sp. z o.o. MS Inwestycje i Finansowanie


Poprzedni artykuł autora:

Coraz bogatsza oferta rozwiązań i możliwości inwestycyjnych_Jacek PawlakGF 27.11-3.1221Spekulacja to nie wszystko >>>


INNE ARTYKUŁY AUTORA:

"Coraz bogatsza oferta rozwiązań i narzędzi inwestycyjnych"

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  27 listopada – 3 grudnia 2015r. >>>

"Inwestowanie w fundusze – czy da się uniknąć ryzyka? "Inwestowanie w fundusze 25-29.10.2015 GF

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  23 – 29 października 2015r. >>>


Najlepsze formy inwestycji na lata 14-27.08.2015 GF"Najlepsze formy inwestycji na lata"

<<< Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  14-27 sierpnia 2015r.


"Zadbaj o swoją edukację finansową"

 

Artykuł ukazał się na portalu Edutorial.pl 8 września 2015r. >>>edu


 

 

"Jakich błędów się wystrzegać, by nie starcićJakich błędów się wystrzegać, by nie stracić GF 22-28.05.2015 Jacek Pawlak"

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  22 – 28 maja 2015r. >>>

 

Interes klienta w relacji z dostawcą produktu 22.05.2015 GF2 - Jacek Pawlak"Interes klienta w relacji z dostawcą produktu."

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  22-28 maja 2015r.>>>

"Nie rozumiesz, nie inwestuj!"Nie rozumiesz, nie inwestuj 8.05.2015 GF Jacek Pawlak

 

 

 

 

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  8 maja 2015r. >>>

"Obligacje korporacyjne – atrakcyjna alternatywa dla lokat bankowych"

Obligacje korporacyjne - atrakcyjna alternatywa dla lokat bankowych - GF28.03-3.04 (2)<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 28.03-3.04.2015r


"Jak skutecznie zabezpieczyć swoją przyszłość?"

Jak skutecznie zabezpieczyć swoją przyszłość GF 27.02-05.03 J. Pawlak<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 27 luty – 5 marca 2015r. 

"Oferty bankowości dla najzamożniejszych klientów." >>>Jak oceniać i analizować oferty bankowości dla najzamożniejszych klientów 17-23.04

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 17-23 kwietnia 2015r.

"Giełda a zawirowania gospodarczeGiełda a zawirowania gospodarcze GF 6012.03.2015"

 

<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 6-12 marca 2015r.

Bolesne skutki kryzysu - polisa nażycie 30.01-5.02.2015 GF

"Bolesne skutki kryzysu "

 

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  30 stycznia – 5 lutego 2015r. >>>

W co najlepiej inwestować w PL GF 23-29.01.2015"W co najlepiej inwestować w Polsce?"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  23-29 stycznia 2015r. >>>


Zarabianie na wieczności GF._19_grudnia_20147 Jacek Pawlak"Zarabianie na wieczności"

 

<< Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 19 grudnia 2014r. – 8 stycznia 2015r.

 

 

"Analiza przyszłościowych tendencji na rynku produktów inwestycyjnych" 

<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej Analiza przyszłościowych tendencji na rynku produktów inwestycyjnych 28.11.2014 Jacek Pawlak28 listopada – 4 grudnia 2014r.


"Ocena poziomu świadomości i edukacji Polaków "

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 24-30 października 2014r. >>>

Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli ocena poziomu świadomości i edu (2)

 

"Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli ocena kompetencji i rzetelności działań wśród doradców finansowych"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 3-9 października 2014r.  >>>Ocena kompetencji i rzetelności działań wśród doradców finansowych - Gazeta Finansowa 3-9 października 2014_r.24 - Jacek Pawlak

Potrzeba fundamentu, na którym można budować zaufanie - Gazeta Fiansowa 19-25 września 201411 - Jacek Pawlak

 

 

 

 

"Potrzeba fundamentu, na którym można budować zaufanie"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 19-25 września 2014 >>>

"Połączenie funduszy tradycyjnych z alternatywnymi, czyli jak stworzyć optymalny portfel inwestycyjny"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 29 sierpnia – 4 września 2014r >>>Połączenie funduszy tradycyjnych GF_29.08 Jacek Pawlak

"Polisy ubezpieczeniowe a fundusze inwestycyjne. Czym się różnią i czy mogą stanowić kompleksowe dopełnienie". artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 15 – 28 sierpnia 2014r. >>>Polisy ubezpieczeniowe a fundusze inwestycyjne. GF Biznes_Raport_15- 28 sierpnia 2014r. Jacek Pawlak

 

 

"Dlaczego Odnawialne Źródła Energii są opłacalne?"   artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 18 – 31 lipca 2014r.  >>>Dlaczego odnawialne źródła energii_ GF Biznes_Raport_18-31 lipca_201413 - Jacek Pawlak

"Umiesz liczyć, licz na siebie" – Skuteczne inwestowanie w przyszłość.

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 13 – 19 czerwca 2014 >>>

Umiesz liczyć, licz na siebie - Gazeta Finansowa, Rynek Emerytalny 13-19 czerwca 2014

Najlepsze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – jak je porównywać i czym - Inwestor GF 27 czerwca - 3 lipca 2014r.

 

 

"Najlepsze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych"

<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 27 czerwca – 3 lipca 2014r.

 

"Zaufać ekspertowi"

artykuł ukazał sie w Gazecie Finansowej 30 maja -5 czerwca 2014r. >>> Optymalne inwestowanie – jakim ekspertom warto zaufać i gdzie szukać Zaufać ekspertowi  Inwestor Gazeta Finansowa 30 maja-5czerwca 2014

Zyskowne-sposoby-lokowania-oszczędności-Biznes-raport-Domy-Maklerskie-Gazeta-Fiansowa-23-29.05.2014r.1

 "Zyskowne sposoby lokowania oszczędności i nadwyżek" artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 23-29.05.2014r.        <<<

 

 

                    Szukasz profesjonalnego
doradztwa inwestycyjnego
i zaufanego eksperta?

Skontaktuj się z nami:
tel: 22 403 89 82      22 403 89 83      22 403 89 84
mail: inwestycje@msinwestycje.pl

Zapraszamy!

Doradcy Multispektrum

Centrum Finansowe MS Inwestycje i Finansowanie

Chcesz otrzymywać bezpłatne porady inwestycyjne? Raz w tygodniu wyślemy Ci je w naszym newsletterze o finansach. Wpisz się: