msinwestycje.pl

Jacek Pawlak: Porządek w papierach!

Jacek Pawlak - Ekspert i Członek Zarządu Multispektrum Sp. z o.o.-Centrum Finansowe Kredyty i Inwestycje.W styczniu 2016 roku minął rok od uchwalenia nowej ustawy o obligacjach, a w lipcu, czyli za chwilę będziemy mieli rok od chwili jej wejścia w życie.

Co nowy akt prawny, regulujący emisje instrumentów dłużnych i regulujący relacje pomiędzy wierzycielami, wniósł do polskich standardów rynku kapitałowego?

W trakcie minionego roku mogliśmy obserwować, jak emitenci stosują jej zapisy w praktyce. Z całkiem niezłym skutkiem, zarówno dla nich, jak i inwestorów.

Na polskim rynku zaczęły się pojawiać emisje obligacji, gdzie zabezpieczenia były ustanawiane na tzw. agenta zabezpieczeń – instytucję nieistniejącą w poprzedniej ustawie. Jej pojawienie się pozwoliło stworzyć struktury zabezpieczeń obligacji, które zawierały nie tylko zastawy rejestrowe czy hipoteki, ale także coraz częściej stosowane inne instrumenty zwiększające komfort inwestorów co do bezpieczeństwa danego instrumentu dłużnego. I tak w niektórych emisjach, które udało się przeprowadzić w drugiej połowie 2015 roku, stosowano także np. weksle, poręczenia czy cesje – instrumenty, które zwyczajowo są zarezerwowane dla zabezpieczeń kredytów bankowych.

Tym samym nowe prawo o obligacjach dało możliwość konstruowania struktur, które będą przypominać struktury zabezpieczeń kredytów, a jednocześnie będą oferować elastyczność i płynność instrumentu dłużnego, jakim jest obligacja. Oznacza to, że nowa ustawa pozwala na stworzenie realnej alternatywy dla kredytów bankowych. Emitenci są już w stanie konstruować struktury quasi-kredytowe aplikowane w formie obligacji i sprzedawane inwestorom.

Nowa ustawa o obligacjach to również nowe typy dopuszczalnych prawem instrumentów dłużnych oraz precyzyjne przepisy dotyczące istniejących. Zdefiniowała m.in. w końcu instrumenty takie jak obligacje podporządkowane i dała jasną podstawę prawną do ich emisji. W Polsce obligacje podporządkowane emitują przede wszystkim banki. Ustawa daje możliwość także emisji obligacji m.in.: z prawem pierwszeństwa (uprawniające obligatariusza – oprócz innych świadczeń – do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami), obligacji partycypacyjnych (przyznających obligatariuszom prawo do udziału w zysku emitenta), obligacji przychodowych (uprawniające obligatariusza do zaspokojenia roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta) czy obligacji wieczystych (niepodlegających wykupowi).

Tak szeroki wachlarz instrumentów dłużnych pomoże niewątpliwie w kreowaniu elastycznych metod pozyskiwania kapitału. Pytanie tylko, czy znajdą się na polskim rynku inwestorzy, którzy będą dopuszczać tego typu inwestycje w swoich strategiach. Obecnie, jak wynika z naszych obserwacji, zawężają się one do jak najprostszych i relatywnie krótkich (o zapadalności do pięciu lat) instrumentów. Przez pół roku funkcjonowania nowych przepisów rynek finansowy był świadkiem emisji jedynie obligacji zwykłych, zamiennych czy podporządkowanych.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w długim terminie uregulowanie tak dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku kapitałowego jak instrumenty dłużne bez wątpienia przyczyni się do jego rozwoju. W sytuacji, kiedy dostęp do kredytów bankowych może się zmniejszać, możliwość skutecznego pozyskiwania finansowania z innych źródeł i z wykorzystaniem różnych instrumentów będzie mieć istotne znaczenie dla rozwoju polskich firm, a w konsekwencji całej gospodarki, zaś inwestorom zapewni dostęp do atrakcyjnych instrumentów dla dobrze skonstruowanego portfela aktywów.

autor: Jacek Pawlak

ekspert i członek Zarządu  Multispektrum Sp. z o.o. MS Inwestycje i Finansowanie


Poprzedni artykuł autora:

Coraz bogatsza oferta rozwiązań i możliwości inwestycyjnych_Jacek PawlakGF 27.11-3.1221Maj na rynkach >>>


INNE ARTYKUŁY AUTORA:

"Coraz bogatsza oferta rozwiązań i narzędzi inwestycyjnych"

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  27 listopada – 3 grudnia 2015r. >>>

"Inwestowanie w fundusze – czy da się uniknąć ryzyka? "Inwestowanie w fundusze 25-29.10.2015 GF

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  23 – 29 października 2015r. >>>


Najlepsze formy inwestycji na lata 14-27.08.2015 GF"Najlepsze formy inwestycji na lata"

<<< Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  14-27 sierpnia 2015r.


"Zadbaj o swoją edukację finansową"

 

Artykuł ukazał się na portalu Edutorial.pl 8 września 2015r. >>>edu


 

 

"Jakich błędów się wystrzegać, by nie starcićJakich błędów się wystrzegać, by nie stracić GF 22-28.05.2015 Jacek Pawlak"

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  22 – 28 maja 2015r. >>>

 

Interes klienta w relacji z dostawcą produktu 22.05.2015 GF2 - Jacek Pawlak"Interes klienta w relacji z dostawcą produktu."

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  22-28 maja 2015r.>>>

"Nie rozumiesz, nie inwestuj!"Nie rozumiesz, nie inwestuj 8.05.2015 GF Jacek Pawlak

 

 

 

 

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  8 maja 2015r. >>>

"Obligacje korporacyjne – atrakcyjna alternatywa dla lokat bankowych"

Obligacje korporacyjne - atrakcyjna alternatywa dla lokat bankowych - GF28.03-3.04 (2)<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 28.03-3.04.2015r


"Jak skutecznie zabezpieczyć swoją przyszłość?"

Jak skutecznie zabezpieczyć swoją przyszłość GF 27.02-05.03 J. Pawlak<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 27 luty – 5 marca 2015r. 

"Oferty bankowości dla najzamożniejszych klientów." >>>Jak oceniać i analizować oferty bankowości dla najzamożniejszych klientów 17-23.04

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 17-23 kwietnia 2015r.

"Giełda a zawirowania gospodarczeGiełda a zawirowania gospodarcze GF 6012.03.2015"

 

<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 6-12 marca 2015r.

Bolesne skutki kryzysu - polisa nażycie 30.01-5.02.2015 GF

"Bolesne skutki kryzysu "

 

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  30 stycznia – 5 lutego 2015r. >>>

W co najlepiej inwestować w PL GF 23-29.01.2015"W co najlepiej inwestować w Polsce?"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej  23-29 stycznia 2015r. >>>


Zarabianie na wieczności GF._19_grudnia_20147 Jacek Pawlak"Zarabianie na wieczności"

 

<< Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 19 grudnia 2014r. – 8 stycznia 2015r.

 

 

"Analiza przyszłościowych tendencji na rynku produktów inwestycyjnych" 

<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej Analiza przyszłościowych tendencji na rynku produktów inwestycyjnych 28.11.2014 Jacek Pawlak28 listopada – 4 grudnia 2014r.


"Ocena poziomu świadomości i edukacji Polaków "

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 24-30 października 2014r. >>>

Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli ocena poziomu świadomości i edu (2)

 

"Umiesz liczyć, licz na siebie, czyli ocena kompetencji i rzetelności działań wśród doradców finansowych"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 3-9 października 2014r.  >>>Ocena kompetencji i rzetelności działań wśród doradców finansowych - Gazeta Finansowa 3-9 października 2014_r.24 - Jacek Pawlak

Potrzeba fundamentu, na którym można budować zaufanie - Gazeta Fiansowa 19-25 września 201411 - Jacek Pawlak

 

 

 

 

"Potrzeba fundamentu, na którym można budować zaufanie"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 19-25 września 2014 >>>

"Połączenie funduszy tradycyjnych z alternatywnymi, czyli jak stworzyć optymalny portfel inwestycyjny"

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 29 sierpnia – 4 września 2014r >>>Połączenie funduszy tradycyjnych GF_29.08 Jacek Pawlak

"Polisy ubezpieczeniowe a fundusze inwestycyjne. Czym się różnią i czy mogą stanowić kompleksowe dopełnienie". artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 15 – 28 sierpnia 2014r. >>>Polisy ubezpieczeniowe a fundusze inwestycyjne. GF Biznes_Raport_15- 28 sierpnia 2014r. Jacek Pawlak

 

 

"Dlaczego Odnawialne Źródła Energii są opłacalne?"   artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 18 – 31 lipca 2014r.  >>>Dlaczego odnawialne źródła energii_ GF Biznes_Raport_18-31 lipca_201413 - Jacek Pawlak

"Umiesz liczyć, licz na siebie" – Skuteczne inwestowanie w przyszłość.

artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 13 – 19 czerwca 2014 >>>

Umiesz liczyć, licz na siebie - Gazeta Finansowa, Rynek Emerytalny 13-19 czerwca 2014

Najlepsze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – jak je porównywać i czym - Inwestor GF 27 czerwca - 3 lipca 2014r.

 

 

"Najlepsze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych"

<<< artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 27 czerwca – 3 lipca 2014r.

 

"Zaufać ekspertowi"

artykuł ukazał sie w Gazecie Finansowej 30 maja -5 czerwca 2014r. >>> Optymalne inwestowanie – jakim ekspertom warto zaufać i gdzie szukać Zaufać ekspertowi  Inwestor Gazeta Finansowa 30 maja-5czerwca 2014

Zyskowne-sposoby-lokowania-oszczędności-Biznes-raport-Domy-Maklerskie-Gazeta-Fiansowa-23-29.05.2014r.1

 "Zyskowne sposoby lokowania oszczędności i nadwyżek" artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej 23-29.05.2014r.        <<<

 

 

                    Szukasz profesjonalnego
doradztwa inwestycyjnego
i zaufanego eksperta?

Skontaktuj się z nami:
tel: 22 403 89 82      22 403 89 83      22 403 89 84
mail: inwestycje@msinwestycje.pl

Zapraszamy!

Doradcy Multispektrum

Centrum Finansowe MS Inwestycje i Finansowanie

Chcesz otrzymywać bezpłatne porady inwestycyjne? Raz w tygodniu wyślemy Ci je w naszym newsletterze o finansach. Wpisz się: